ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คิรินาทูมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีเพื่อทำให้โลกเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามขึ้น เราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับท่านบนพื้นฐานของความเชื่อใจและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน การรักษาและเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่านหนึ่งในข้อสัญญาดังกล่าวของเรา เราให้ความสำคัญกับการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และนี้คือเหตุผลที่เรากำหนด “พันธะสัญญาเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา” และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเราข้างล่างนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากลูกค้าของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ร้านเสริมสวย เภสัชกร ผู้ค้าปลีก หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

 

พันธะสัญญาว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา

 

 • เราเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่าน
 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในทุกอย่างที่เราทำ
 • เราจะไม่ส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่าน เว้นแต่ท่านจะขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ โดยท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา
 • เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เราสัญญาว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการร่วมงานกับพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น
 • เราสัญญาว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลและมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการที่เรายังไม่เคยแจ้งให้ท่านทราบมาก่อน
 • เราเคารพสิทธิ และจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเป็นไปตามความรับผิดชอบตามกฎหมายและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของเรา

 

เมื่อท่านแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราหรือเมื่อท่านเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาอ่านข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียด หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ info@kirinatu.com

คิรินาทูมีความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแชร์ให้แก่เรา คำว่า “คิรินาทู” “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง คิรินาทู ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คิรินาทูจะมีสถานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล”

 

บริษัท คิรินาทู จำกัด

เลขที่ 44, 16 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

https://www.kirinatu.com/

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลหรือชุดข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรง (ยกตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน) หรือโดยอ้อม (ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลแฝง เช่น หมายเลขรหัสประจำตัว) ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อีเมล์/ที่อยู่บ้าน ชื่อผู้ใช้ รูปภาพประจำตัว ความชอบส่วนตัวและพฤติกรรมการซื้อของ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสุขภาพ และยังรวมไปถึงหมายเลขตัวบ่งชี้เฉพาะต่างๆ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่านหรือ เลขที่อุปกรณ์ (MAC Address) ของโทรศัพท์มือถือของท่าน รวมถึงคุกกี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและใช้โดยลอรีอัล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างจากท่าน?

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว:  ชื่อ และนามสกุล เพศ วันเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขระบุตัวตนอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล เอกสารบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (ในกรณีที่คู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากคำถามซึ่งท่านสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน คำตอบสำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ รหัสสำหรับยืนยันตัวตน (PINs) ข้อมูลชีวภาพสำหรับการจดจำใบหน้าหรือเสียง ภาพถ่าย รูปภาพ/บันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลรายละเอียดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์

ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบางอย่างที่เกี่ยวกับท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้าเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือพันธมิตรได้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเว้นแต่ในกรณีที่เราสามารถกระทำการดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายแหล่ง ตัวอย่างเช่น

โดยตรงจากท่าน เช่น เมื่อท่านทำการซื้อบนเว็บไซต์ของเราหรือในร้านค้าปลีกของเรา ติดต่อเราเพื่อถามหรือร้องเรียน สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา ลงทะเบียนในโปรแกรมความภักดีต่อแบรนด์หรือรายการการตลาดใด ๆ ของเรา ตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมการแข่งขันหรือโปรโมชั่นอื่นๆ นัดหมายหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

จากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน เช่น เมื่อเพื่อนฝูงหรือสมาชิกในครอบครัวจะทำการส่งของขวัญให้แก่ท่านหรือแนะนำท่านให้แก่เรา

เมื่อท่านโต้ตอบบนเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา เช่น เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านเปิดหรือคลิกที่อีเมลซึ่งเราส่งถึงท่าน เรา อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลออนไลน์และกิจกรรมบนเครือข่ายอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ pixel tags และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง pixel tags เป็นภาพขนาดเล็กซึ่งฝังอยู่ในเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา เราใช้ pixel tags เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน วิธีที่ท่านโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อทราบว่าท่านได้เปิดหรือคลิกอีเมลที่เราส่งถึงท่านหรือไม่ pixel tags ยังช่วยให้เราวางคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่านได้
ผ่านเทคโนโลยีในร้านค้าและทางออฟไลน์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการนับจำนวนการจราจร และเทคโนโลยี WiFi
จากพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการของเรา เช่น ผู้ค้าปลีกหรือผู้แทนจำหน่ายภายนอก และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เราเลือกที่จะร่วมงานหรือทำงานด้วย
จากแพลตฟอร์มและเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest และ Google ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับข้อมูลของท่านจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหากท่านโต้ตอบกับเราทางโซเชียลมีเดียหรือเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์

เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและการประมวลผลการชำระเงิน การสร้าง การให้บริการ และ/หรือการรักษาบัญชีของท่านหรือการเป็นสมาชิกของโปรแกรมลูกค้าสมาชิกของท่าน การระบุข้อกังวลและช่วยเหลือในการแนะนำผลิตภัณฑ์ และการจัดการการซื้อในปัจจุบันหรือในอดีต

เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน และเพื่อช่วยเหลือท่านในการทำรายการสั่งซื้อ

เพื่อจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ การแข่งขัน การชิงโชค การสำรวจหรือการส่งเสริมการขาย

สำหรับการตลาดและการโฆษณา เช่น อีเมล การแจ้งเตือนหรือข้อความอื่น ๆ แสดงโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ

เพื่อดำเนินการและทำความเข้าใจการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา เช่น การจดจำข้อมูลของท่านเพื่อให้ท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ การทำความเข้าใจวิธีการซื้อที่ท่านต้องการกับเรา การกำหนดเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และการประเมินและปรับปรุงบริการ โฆษณา เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราใช้ Google Analytics บนเว็บไซต์ของเรา สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่ Google เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราใช้บริการ

ฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูล

เมื่อกฎหมายกำหนด เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นในกรณีที่

จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าทำสัญญากับเรา (เช่น ดำเนินการตามคำขอของท่านในการสมัครบัญชี หรือสมัครสมาชิกกับเรา) และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา (เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน และการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านให้เสร็จสมบูรณ์)

เราได้รับความยินยอมจากท่าน (เช่น การสื่อสารทางด้านการตลาด)

เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูล (รวมถึง ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนงานการบริหารจัดการภายใน และการดำเนินธุรกิจของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และนโยบายของเราที่เกี่ยวข้อง) หรือ

เราจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

เราแบ่งปันข้อมูลอย่างไร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ

แบรนด์ของเรา เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังแบรนด์ โดยแบรนด์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดและโฆษณา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุอยู่ในนโยบายฉบับนี้
ให้บริการ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการที่ดำเนินการให้บริการในนามของเราตามที่เรากำหนด ซี่งเราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีความจำเป็นในการให้บริการในนามของเราหรือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ และให้บริการฟังก์ชันบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โฮสติ้ง การวิเคราะห์ การโฆษณา และการบริการด้านการตลาด

คู่สัญญาในการทำธุรกรรมขององค์กร เรายังสงวนสิทธิ์ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (ซึ่งรวมถึง กรณีของการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน การปรับโครงสร้างองค์กร การขายกิจการ การเลิกกิจการ หรือการชำระบัญชี)

บริษัทโฆษณา เราทำงานร่วมกับบริษัทโฆษณาภายนอก (เช่น เครือข่ายโฆษณา) เพื่อให้บริการโฆษณาในนามของเรา
บุคคลภายนอกอื่นๆ นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) หากเราจำเป็นต้องทำเนื่อง จากกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (2) ต่อเปิดเผยต่อหน่วยงานซึ่งบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ (3) เมื่อเราเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียด้านการเงิน หรือการสืบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (4) เมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกกำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมาย หรือ (5) ด้วยความยินยอมของท่าน (เช่น บุคคลภายนอกซึ่งเป็นร้านเสริมสวยและสปา)

ท่านควบคุมข้อมูลของท่านอย่างไร

ท่านมีสิทธิและทางเลือกในข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น

1) ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ดำเนินการตามความยินยอมของท่านก่อนที่ท่านจะได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

2) ท่านอาจสามารถขอให้เรายืนยันกับท่านว่าเราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านหรือไม่ และขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวของท่าน หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราได้ประมวลผล หรือกำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เราทำการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

3) ท่านอาจขอให้เราดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ หรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ

4) ในบางกรณี ท่านอาจขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านอาจขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5) ท่านอาจขอเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ทำลาย ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ผ่านคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา โดยส่งอีเมลให้เราที่ info@kirinatu.com

เราอาจใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านทำการส่งคำขอ ท่านยังอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของท่าน

เราใช้คุกกี้อย่างไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์วางไว้บนอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อระบุเบราว์เซอร์ของท่านโดยเฉพาะ หรือเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งช่วยให้เราจดจำท่านได้เมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของเราและมอบประสบการณ์และโฆษณาที่เป็นส่วนตัวแก่ท่าน เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้ที่ใช้งาน และคุกกี้กำหนดเป้าหมาย ท่านสามารถดูประเภทของคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ ของเรา และแก้ไขการตั้งค่าของท่านโดยเข้าไปที่ลิงก์ “การจัดการคุกกี้” ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ของเรา ท่านยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของท่านมีผลเฉพาะกับเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เพื่อส่งคำขอยกเลิกไม่ใช้ ดังนั้นหากท่านใช้เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์หลายเครื่อง ท่านต้องเลือกไม่ใช้ในแต่ละเบราว์เซอร์ ในแต่ละอุปกรณ์ การเลือกไม่ใช้ของท่านเปิดใช้งานโดยใช้คุกกี้ ดังนั้นเมื่อท่านเลือกไม่ใช้ หากท่านลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ของเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ ท่านจะต้องเลือกไม่ใช้อีกครั้งในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์นั้น ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณ “ไม่ติดตาม” จากเบราว์เซอร์

เราใช้ข้อมูลในการโฆษณาอย่างไร

เราอาจใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการโฆษณาแบบตรงเป้าหมาย เราทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกผู้ซึ่งเป็นบริษัทโฆษณา (เช่น เครือข่ายโฆษณา) เพื่อให้บริการโฆษณาในนามของเรา บริษัทโฆษณาเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ Pixel tags และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์หรือบนเครือข่าย ข้อมูลทางการค้า หรือการอนุมาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเมื่อเวลาผ่านไปและโฆษณาที่ท่านคลิกเพื่อแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปยังท่าน ท่านสามารถเลือกไม่รับโฆษณาที่ใช้คุกกี้ซึ่งติดตามการเยี่ยมชมพื้นที่ของเราโดยแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อเราใช้คุกกี้อย่างไร อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านจะเลือกไม่รับโฆษณา ท่านยังอาจเห็นโฆษณาจากเรา แต่โฆษณาจะไม่ถูกกำหนดเป้าหมายตามเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเมื่อเวลาผ่านไปและโฆษณาที่ท่านคลิก ซึ่งทำให้โฆษณาอาจมีความเกี่ยวข้องกับท่านและความสนใจของท่านน้อยลง นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อแสดงโฆษณาหรือวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา เราอาจแปลงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่านให้เป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน และให้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเหล่านี้จับคู่ค่าที่ไม่ซ้ำกันนี้กับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของพวกเขาหรือกับข้อมูลอื่น ๆ ที่พวกเขาอาจมีอยู่ การจับคู่นี้ช่วยให้เราสามารถส่งโฆษณาให้กับท่านและผู้อื่นบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ท่านยังสามารถขอให้เราละเว้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะนี้โดยส่งอีเมลให้เราที่ info@kirinatu.com

เราคุ้มครองข้อมูลอย่างไร

เราคงไว้ซึ่งการป้องกันด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และด้านกายภาพที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้ไว้ให้พ้นจากการถูกทำลาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้โดยเจตนา โดยผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้ เราจึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นสำหรับพนักงานและ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตที่ต้องการเข้าถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานเท่านั้น

เราเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่มีทีมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยเราใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

การต้องการทางการตลาดของท่านและวิธีการที่ท่านมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเรา

ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล และ การที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกี่ยวข้องกับเราในลักษณะการปกป้องสิทธิของเรา (เช่น การจำกัดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่บังคับใช้ได้)

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบัติงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะประกาศบนเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สำคัญในเรื่องแนวทางปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงการแจ้งข้อความไว้ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด

ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

ติดต่อเราอย่างไร

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากท่านประสงค์จะใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยการยื่นคำขอผ่านคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือส่งอีเมลให้เราที่ info@kirinatu.com

หากเราต้องการหรือจำเป็นต้องติดต่อท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจดำเนินการดังกล่าวทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรือผ่านการประกาศบนเว็บไซต์ของเร

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop